Friday, February 3, 2012

AJI KULHU DERGO BALIK

Ajian untuk melawan ajian beragam sihir. Mereka yang berniat buruk dan ingin mengerjai kita dengan tenung, sihir dan santet akan kena sendiri oleh amalannya itu.
Cara mengamalkannya: Puasa pati geni 3 hari 3 malam, mulai puasa pada Selasa Kliwon. Mantranya sebagai berikut:
SATO MORO SATO MATI, JALMO MORO JALMO MATI, SETAN MORO, SETAN MATI, BUTO MORO BUTO MATI, SEDYA OLO MATI SAKING KERSANING ALLAH, LAAILAAHA ILLALLAAHU MUHAMMAD RASULULLAH

Ditulis Oleh : ircham yahya // 12:08 PM
Kategori:

0 komentar:

Post a Comment